Dit is Sauna 20

donderdag 25 augustus 2005

Start

 

Niet door de hitte bevangen in de sauna

In hete zomers waarin wij temperaturen van boven de 30 graden beleven, horen wij altijd weer opnieuw van mensen die door de hitte bevangen worden en dan bewusteloos in elkaar zakken. Maar iets derge lijks blijkt niet voor te komen bij de vele tienduizenden mensen die wekelijks in ons land een sauna bezoeken. Waarin schuilt dan het verschil? Van veel belang is dat we geheel naakt van de sauna gebruik maken. Niets, behalve de dunne hechtende luchtlaag die ons lichaam omgeeft, verhindert het verdampen van grote hoeveelheden zweet en daar wordt een sterk koelend effect mee verkregen.

Maar ook deze koeling is op zich niet voldoende om het verder oplopen van de temperaturen in en op ons lichaam te voorkomen. Dat er desondanks geen ongelukken gebeuren vindt zijn oorzaak in de beperkte tijdsduur waarin ons lichaam aan de abnormaal hoge temperatuur en "oververhitting" wordt blootgesteld. Maar er is nog een reden: indien de saunabader zich op de juiste manier gedraagt, dus iedere lichamelijke inspanning achterwege laat en rustig ontspannen zit of ligt, treedt er geen extra belasting door spierarbeid op en kan het hele afweerorganisme volledig op het voorkomen van een te hoge lichaamstemperatuur worden gericht.

Wanneer er ooit eens melding gemaakt wordt van het feit dat iemand in de sauna onwel is geworden, dan blijkt er altijd weer sprake te zijn van een zodanig abnormaal gebruik van de sauna, dat wij terecht van misbruik van de sauna kunnen spreken. Wat te denken van een jockey die om gewicht kwijt te raken in plaats van 8-12 minuten, meer dan 2 uur in de kabine bleef zitten, terwijl hij voordien ook nog bepaalde medicijnen had ingenomen om overtollig vocht af te drijven. Het feit dat de man voordien ook al eens een hartinfarct had opgelopen verklaart bovendien waarom dit saunabezoek wel verkeerd moet aflopen.

Ook in Finland gebeuren wel eens ongelukken in de sauna, omdat velen daar ook overdrij ven en bovendien de gewoonte hebben om in de saunakabine alcoholhoudende dranken te nuttigen. 

Terug  

Start

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 08/25/05